Wydarzenia - ogłoszenia

Budżet Obywatelski

Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!
Jest 17 września - rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
Mamy szansę zrobić coś dobrego dla dzieci, obecnych i przyszłych uczniów szkoły i dla całej lokalnej społeczności. Boisko, o które walczymy będzie służyło wszystkim chętnym do korzystania z niego.
Pokażmy siłę naszej jedności w dążeniu do realizacji celu.

Proszę o głosy na PROJEKT OGÓLNOGMINNY NR 5 - BOISKO SPORTOWE (DĄBROWA).

Wspierajmy też głosami Projekt Lokalny Miejski NR 10 - boisko do piłki plażowej i siłownia pod chmurką w SP Nr 1 w Śremie.
Oni też nas będą wspierać.

Dyrektor
Marcin Szydłowski

LINK DO GŁOSOWANIA

 

https://srem.budzet-obywatelski.org/glosowanie

 

242081609 4387425757991933 421627151295272394 n

 

Ubezpieczenie uczniów

Wyprawka dla klasy I

WYPRAWKA

Komunikat

1-25214Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

 • zgodę rodzica,
 • kwestionariusz,
 • kwalifikację lekarza,
 • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

 • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
 • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Źródło:MEiN

Informacja Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu

 
 
 
 
 
 

Komunikat

 

 

Rekrutacja 2021

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych - kolejny etap

 logo-sygnet

 

Za pomocą loginu i hasła wygenerowanego na wniosku mają Państwo możliwość elektronicznego potwierdzenia woli logując się przez stronę https://nabor.pcss.pl/srem.

 

Instrukcja na stronie

 

 

 

 

 

Miniony rok w trudnych czasach

Screenshot 20210125-025616 Facebook

 

Rok 2020 był dla szkoły tak jak dla nas wszystkich rokiem trudnym i jakże innym od wcześniejszych lat. Funkcjonowanie i życie szkoły bardzo odbiegało od dotychczasowych doświadczeń i realizacji zadań w takiej formie jak wszyscy przywykliśmy, musiało się zmienić i podporządkować najczęściej wypowiadanym słowom: koronawirus, pandemia, maseczka, dezynfekcja, reżim sanitarny i higieniczny oraz zdalne nauczanie i izolacja. Dyrekcja szkoły i pracownicy radzili sobie doskonale z szybką adaptacją do zmieniających się warunków nauki i pracy. Zmieniały się przepisy, zmieniały się wymagania co do organizacji i sposobów prowadzenia zajęć, zmieniała się szkolna rzeczywistość i ta domowa, bo dom stał się dla uczniów szkołą. Wszyscy uczyliśmy się żyć w tej nowej rzeczywistości tęskniąc cały czas za powrotem do „normalności”.

 

wiecej-informacji

 

Poradnik dla rodziców i nauczycieliInformacja

Jak się skupić pracując w domu

Uwaga - KOMUNIKAT

komunikatww

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w klasach IV-VIII będzie prowadzona nauka w formie zdalnej poprzez aplikację Teams z wykorzystaniem Ofiice 365. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem  nauczania i na każdej lekcji sprawdzana będzie obecność. W przypadku nieobecności nauczyciela uczeń będzie miał przerwę tzw. „okienko” na danym przedmiocie. Jednocześnie informuję, że oddziały przedszkolne i klasy I-III uczą się stacjonarnie na terenie szkoły. Dzieci klas młodszych, które samodzielnie muszą wracać do domu powinny nosić ze sobą ważną legitymację szkolną. Liczę na Państwa wsparcie w tej trudnej sytuacji i życzę zdrowia

Marcin Szydłowski

Informacja

przystanek
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku 28 września będzie funkcjonował w Mechlinie przy osiedlu (skrzyżowanie ulic Śremskiej i Malinowej) nowy przystanek autobusowy, na którym będzie się zatrzymywał szkolny autobus. W sumie będą 3 przystanki:
Mechlin Leśniczówka
Mechlin Osiedle
Mechlin Wieś
Dyrektor
Marcin Szydłowski

UWAGA!! - Procedury

Ubezpieczenie indywidualne uczniów 2020

Link będzie ważny do października. Suma ubezpieczenia 15.000,00 PLN, składka 35,00

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20011

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

koniec2020

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 wg następującego harmonogramu:

1. Dowozy - pojedzie 1 autobus:

7.00 - Śrem wyjazd z bazy,

7.05 - Śrem Intermarche,

7.10 - Mechlin Leśniczówka,

7.15 - Mechlin,

7.25 - Dąbrowa,

7.40 - Kaleje, Luciny,

7.55 - Mateuszewo,

8.05 - Grodzewo,

8.10 - Dąbrowa.

Odwóz ok. 9.40. Prosimy, aby z autobusu korzystali tylko uczniowie. Dzieci, które przyjadą autobusem mogą oczekiwać na swoją wyznaczoną godzinę wręczania świadectw przed szkołą lub w świetlicy, w maseczce, po wcześniejszej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. Prosimy, aby jednak w miarę możliwości przywieźć uczniów indywidualnie na określoną godzinę.


2. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy - I grupa klasy I-IV wchodzą wejściem głównym do szkoły i będą miały wręczane świadectwa na holu szkolnym 8.15 - klasa I a, 8.30 - klasa Ib, 8.45 - klasa IIa, 9.00 - klasa IIb, 9.15 - klasa III i 9.30 - klasa IV.

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie z poszczególnych klas.

Grupa II - klasy V-VIII wchodzą wejściem na łączniku szkoły i będą miały wręczane świadectwa w sali nr 10, 8.15 - klasa Va, ok.8.30 - klasa Vb, ok.8.45 - klasa VIa, ok.9.00 - klasa VIb, ok. 9.15 - klasa VII. Klasa VIII będzie miała zakończenie ok. 10.00 w sali nr 10 i wyjątkowo (z zachowaniem dystansu i ochrony osobistej) w zakończeniu może uczestniczyć 1 rodzic.


3. W związku z nietypową sytuacją, decyzją Rady Pedagogicznej prosimy o nie składanie podziękowań nauczycielom w formie kwiatów.


4. Odbieranie świadectw (za wyjątkiem klasy VIII) będzie także możliwe indywidualnie, w sekretariacie w czasie wakacji lub we wrześniu (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie do szkoły).

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, jeszcze raz prosimy (przed szkołą i w szkole) o zachowanie dystansu społecznego i używanie środków ochrony osobistej.

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin - zalecenia sanitarne

ek4007

UWAGA!

 

Od 25 maja uruchamiamy w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III,

konsultacje dla uczniów klasy VIII

  od 01 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów

 

pivot00005 

 

Szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa uczniów,

nauczycieli i pracowników obsługi  w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji w szkole.

 

cały dokument wraz ze zdodą na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

 

Komunikat

Informacja dla uczniów, rodziców w sprawie zasad kształcenia zdalnego obowiązujących
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia zdalnego.

Zasady obowiązują od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r.

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

I. Podstawowe informacje o zdalnym kształceniu

 1. Dyrektor, nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęć.
 2. Nauczyciele motywują ucznia do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiałuwykonywaniem ćwiczeń i zadań.
 3. Kształcenie zdalne nakierowane jest na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelnościsystematyczności.
 4. Zajęcia zdalne przewidują zadania, sprawdziany wiedzy i umiejętności, które mogą być oceniane.
 5. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
 6. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracujątym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).

II. Organizacja zajęć zdalnych w szkole

 1. Sposób komunikowania nauczyciel ustala wspólnie z uczniami, biorąc pod uwagę dotychczasowe wypracowane metody, możliwości techniczne oraz umiejętności, np.:
  1. Dziennik elektroniczny szkoły.
  2. Poczta mailowa.
  3. Media społecznościowe – wyłącznie zamknięte grupy dedykowane poszczególnym klasom.
  4. Komunikatory ustalone przez nauczycieli wspólnie z uczniami dające możliwość komunikowania się tekstowo, głosowo i video – np. Messenger, Skype, platforma www.epodręczniki.pl , Office 365 EDU i inne zalecane przez MEN.
 2. Tryb:
  1. Nauczyciel przekazuje uczniom z każdej prowadzonej klasy zasady współpracy zdalnej, a następnie obie strony te zasady stosują.
  2. Nauczyciel poprzez idziennik przekazuje uczniom treści oraz zadania do wykonania w dniu, w którym uczniowie zgodnie z ustalonym planem lekcji te zajęcia mają przewidziane. W celu zapobiegania gromadzeniu się zaległości, uczeń wykonuje zadanie w terminie dla siebie dogodnym, jednak nie dłuższym niż trzy dni.
  3. Nauczyciel rozkłada przewidziane zadania w terminie takim, by uczeń mógł zaplanować swoją pracę i wywiązać się z nałożonego obowiązku, wskazując zawsze czas, w jakim uczeń ma zadanie wykonać.
  4. Nauczyciel przekazuje uczniom za pośrednictwem dostępnych form kontaktu materiały niezbędne do opanowania określonych treści np.odwołaniem się do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.
   1. Każdorazowo nauczyciel informuje w poleceniu, czy jest to materiał do zapoznania się przez ucznia, ćwiczenie lub zadanie na ocenę.
   2. Uczeń ma możliwość zadawania nauczycielowi pytań w sposób ustalony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien określić czas, kiedy będzie dostępny na bieżąco na idzienniku lub w inny dostępny sposób dla danej klasy w dniu, z którą ma lekcje zgodnie z podanym planem.bardzo ważne, by zachęcać uczniów do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.
   3. Nauczyciel monitoruje liczbę uczniów, którzy odczytują przesłane wiadomości.
   4. Uczniowie przesyłają nauczycielowi wykonane zadania zgodnie z przekazaną wcześniej informacją o sposobie jej odesłania.
   5. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych rodzic/uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – może poprosić o pomoc, dodatkowe wskazówki nauczyciela i wydłużenie czasu realizacji.
   6. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacja o sposobie i terminie spotkania on-line będzie przekazana za pomocą wiadomości w idzienniku najpóźniej w dniu poprzedzającym zaplanowaną lekcję.
   7. W sytuacjach szczególnych, wymagających uwzględnienia potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości psychofizycznych (w tym uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną), nauczyciele, uczniowie lub rodzice kontaktują siępedagogiem, psychologiem szkolnym, nauczycielem wspomagającym, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy i wsparcia.
 1. Programy nauczania:
  1. Nauczyciel może dokonać weryfikacji i zmiany kolejności realizacji treści podstawy programowejzatwierdzonym przez dyrektora programie nauczania, uwzględniając szczególne warunki prowadzenia zdalnego nauczania.
 1. Ocenianie postępów w nauce:
  1. Nauczyciel pracuje zgodnie z przedstawionymi we wrześniu przedmiotowymi zasadami oceniania, modyfikując je zgodnie z obecnymi możliwościami.
  2. Każdorazowo nauczyciel informuje ucznia o zadaniu, które będzie podlegało ocenianiu.
  3. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmówsprawdzianów, które także mogą być ocenione przez nauczyciela.
 1. Bezpieczeństwo w sieci:
  1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązującego w szkole zarządzenia oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
  2. Rozwiązania stosowane przez Szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa w sieci internetowej. Współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy,urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.
  3. Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy cyberprzestępczość, cyberbullying, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami. Ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. Nie należy włączać reklam, które mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego, na linki do serwisów nie wskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników nie wskazanych przez nauczyciela.
  5. Podstawowa komunikacja będzie odbywała się za pomocą idziennika oraz wskazanych przez nauczyciela systemów. Należy zakładać, że wszystkie aktywności w kanałach spoza wykazu nie pochodzą ze szkoły. Zachowanie czujności w tym zakresie jest obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
  6. Nauczyciel powinien posługiwać się oficjalnym adresem email w domenie szkoły, wykorzystywać kanały komunikacji zgodne z wykazem.
  7. Wybór i sposób zainstalowania rozwiązań do kontroli rodzicielskiej należy do rodzica. Szkoła rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.
 1. Konsultacje z rodzicami i uczniami:
  1. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco poprzez idziennik lub inny wcześniej ustalony sposób. Uczniowie mogą zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia, wykorzystując grupy dedykowane na FB (konsultacjaobrębie grupy klasowej), messengera (konsultacja indywidualna, możliwa odpowiedź w czasie rzeczywistym lub w ciągu doby), dziennika elektronicznego lub poczty mailowej (konsultacja indywidualna, odpowiedź w ciągu najbliższej doby).
  2. Nauczyciel konsultuje się z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty mailowej (konsultacje indywidualne). Nauczyciel zobowiązany jest odpowiedzieć rodzicowi w terminie do dnia następnego do godziny 16.00.
  3. Nauczyciel – wychowawca przekazuje rodzicom swoich uczniów wszelkie informacjekomunikaty na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  4. W przypadku nie odbierania wiadomości przez dłuższy czas na idzienniku przez uczniów/rodziców (2-3 dni) dotyczących realizacji podstaw programowych, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę, który próbuje skontaktować się z rodzicami ucznia telefonicznie, jeśli to nie odniesie skutku wychowawca informuje dyrektora szkoły.

Opracowano na podstawie obowiązującego stanu prawnego, w szczególności:

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzeniesprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Jak skutecznie uczyć się w domu

Dzieci uczą rodziców w domu!

GrafikaDoZamieszczenia

 

      W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


 

 

vulcan

CSW logo

sks

egzamin8

logo

podreczniki 20

Rekrutacja 2021

box rekrutacja

Time passed:
1
1
9
9
Dni
0
0
3
3
Godzin
1
1
2
2
Minut
5
5
2
2
Sekund

Profilaktycy

bip

Informator szkolny

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfŚwietlice

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfDowozy szkolne (excel)

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe 

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Telefon zaufania

Plakat Telefon Zaufania

Goście Online

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
3032540